Tarieven Fysiotherapie Heuvelland 2022

Intake met of zonder verwijzing

Screening

Fysiotherapie consult

Manueeltherapeutisch consult

Oedeemtherapie consult

Medische Revalidatie/ Oefentherapie